CLASSES
CLASSES/YIN


Đó là tất cả về sự cân bằng của sự tương phản.

  • Yin / Restorative

  • Yin & Yang

Một lớp học Yin yoga thường bao gồm một chuỗi các tư thế giữ lâu và thụ động ở trên thảm, chủ yếu tập trung tác động phần thân dưới - hông, khung chậu, đùi trong, và lưng dưới, những nơi đặc biệt có nhiều mô liên kết. Các tư thế được giữ đến năm phút hoặc lâu hơn.

Các lớp restorative-phục hồi sử dụng gối, chăn, và gạch, để hỗ trợ học viên vào các tư thế, sao cho cơ thể cảm nhận tác dụng của một tư thế mà không cần nỗ lực dùng sức.


Yang Yoga, giống như Vinyasa, là một thực hành năng động và nhịp nhàng hơn, phối hợp hơi thở cùng chuyển động. Nó tác động lên các cơ bắp và lưu lượng máu - xây dựng sức mạnh, sức bền, và sự linh hoạt. Trong Yoga, chúng ta nhìn Yang như là thực hành hướng ngoại, năng động, làm nóng, và hướng lên, ngược lại với Yin là hướng nội, thụ động, làm mát, và hướng xuống.


Một lớp Yin Yang yoga có thể bắt đầu với các tư thế thụ động (Yin) để làm dịu tâm trí, tác động lên các khớp và mô liên kết, trước khi làm nóng cơ bắp (Yang). Ngược lại, lớp tập cũng có thể bắt đầu một cách linh hoạt (Yang), kết thúc bằng các tư thế giữ lâu (Yin) để thư giãn và hạ nhiệt hệ thần kinh.