MEMBERSHIP
MEMBERSHIP
/PRIVATEBạn có thể sắp xếp các lớp kèm riêng với bất kỳ giáo viên nào của OM, vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp với bạn. Các lớp kèm riêng là cơ hội hoàn hảo để rèn luyện theo một mục tiêu cụ thể, đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu cụ thể về thể chất hoặc cảm xúc.


Các buổi tập này sẽ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn; cho dù bạn muốn tinh chỉnh định tuyến của mình hay chỉ đơn giản là muốn có thêm một chút hướng dẫn trực tiếp, chúng tôi đều có thể giúp kết nối bạn với giáo viên phù hợp.


LỚP HỌC CÓ SẴN:

︎︎︎Flying Yoga
︎︎︎Yoga Mat