TEAMTEAM
/TIÊN PHAM

RYT-500
Tiên có hơn 8 năm kinh nghiệm đi dạy Yoga và một thực hành cá nhân lâu hơn nữa, bạn đã có hơn 500 giờ đi học các khóa đào tạo giáo viên và tham dự lớp chuyên đề. Phong thái nhẹ nhàng duyên dáng của Tiên là đặc trưng cho các lớp Yoga đầy sáng tạo của bạn.

Hãy khám phá lớp Move Strong của Tiên nếu bạn muốn một chuỗi bài tập trung vào làm mạnh cơ lõi, hoặc lớp Gentle nhẹ nhàng để đưa sự nhẹ nhõm dễ dàng vào trong thói quen chuyển động của bạn.CÁC LỚP HƯỚNG DẪN BỞI TIEN:
LỊCH TRÌNH SẮP TỚI

Sorry, there currently isn't any class on this day