CLASSES
CLASSES/HATHA


Học nền tảng

  • Hatha Flow


Hatha Yoga tập trung vào các tư thế và kỹ thuật hít thở mà theo truyền thống có tác dụng dẫn truyền sinh lực. Trong tiếng Phạn, Hatha có thể được dịch là “sức mạnh”. Phong cách này tác động lên cả hơi thở, thân thể, và tâm trí.


Một lớp thường kéo dài từ 45 đến 90 phút, gồm hít thở, các tư thế Yoga, và thiền định. 


HATHA HƯỚNG DẪN BỞI THUÝ:
︎︎︎Lan Đỗ
︎︎︎Yến Trần
︎︎︎CHECK SCHEDULE