MEMBERSHIP
MEMBERSHIP
OM đem đến sự linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu của bạn. Dù bạn ở đây trong thời gian ngắn, dài, hay đi về liên tục, chúng tôi đều có các lựa chọn cho bạn! Mặc dù tất cả các gói thành viên của chúng tôi đều không hoàn tiền, nhưng chúng tôi có chính sách gia hạn trong trường hợp bạn đi du lịch hoặc ốm đau, để bạn có thể yên tâm gắn bó. Các gói thành viên không có phí đăng kí, và bạn được chào đón tham gia vào bất kì ngày nào trong tuần, ít hay lâu tùy thích! 
/GÓI THÀNH VIÊN


Một Lớp

/MỘT LỚP TẬP
VND 280K

Thẻ 5•Lớp

/HAI TUẦN
Chỉ sử dụng cá nhân


Thẻ 10•Lớp

/HAI THÁNG
Được gia hạn 15 ngày
Được chia sẻ với 1 người

Thẻ 20•Lớp

/BA THÁNG
Được chia sẻ với 1 người
Được gia hạn 30 ngày +
Mời một người bạn tập miễn phí


Thẻ 40•Lớp

/BA THÁNG
Được chia sẻ với nhóm 2-4 người

VND 1,2TR
VND 1,8TR
VND 2,4TRVND 4,3TR

Hàng Tháng Không Giới Hạn

/MỘT THÁNG
Chỉ sử dụng cá nhân


Hàng Quý Không Giới Hạn

/BA THÁNG 
Chỉ sử dụng cá nhân

VND 2,1TR
VND 4,3TR
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

  • Tất cả các gói thành viên đều không được hoàn lại (kể cả trong trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh).

  • Nếu Thẻ của bạn hết hạn, chúng tôi cho phép chuyển số buổi đã hết hạn vào Thẻ mua mới, với điều kiện Thẻ mới được mua trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày hết hạn của Thẻ cũ.

  • Chúng tôi cho phép gia hạn hoặc tạm ngưng gói thành viên của bạn trong trường hợp bạn bị ốm hoặc đi du lịch. Bạn chỉ cần gửi email cho chúng tôi hành trình hoặc giấy chứng nhận y tế của bạn.

  • Chúng tôi cho phép bạn chuyển gói thành viên của mình cho một người được chỉ định. Bạn chỉ có thể chuyển trước ngày hết hạn của gói thành viên. Hiệu lực của gói được chuyển sẽ không bắt đầu lại mà tiếp tục như tại thời điểm chuyển.
/THÀNH VIÊN STUDIO Đối tượng áp dụng:


︎︎︎Hội viên của Om Hội An
Đã mua các thẻ tập liên tục 02 năm tính từ ngày hiệu lực của thẻ đầu tiên

︎︎︎Khoảng cách gián đoạn giữa các thẻ không quá 30 ngày


Đặc quyền:


︎︎︎Giảm giá 20% khi mua thẻ tập và tham gia các sự kiện và lớp chuyên đề (workshop) tại Om 

︎︎︎Được mời 02 người bạn đến tập miễn phí mỗi lần mua thẻ tập mớiĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

  • Chỉ áp dụng cho chủ thẻ, không chia sẻ với người khác.
  • Thẻ Hội Viên Thân Thiết được tự động phát hành khi hội viên đủ điều kiện, không có phụ phí nào khác.
 ︎