MANIFESTO

Cuối năm 2020, Trường Yoga OM Factory từ New York do Fara Marz sáng lập đã tìm thấy mái nhà mới tại Hội An, với sự giúp đỡ của OM Factory Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của Fara từ năm 2021 đến 2022, ngôi nhà Hội An này đã phát triển thành một phòng tập thanh bình nhìn ra đồng lúa và những buổi hoàng hôn. Ở đây, chúng tôi đã tổ chức các khóa đào tạo giáo viên, nuôi dưỡng nhiều mầm non tốt nghiệp tài năng để giờ đây họ trở thành đội ngũ nòng cốt của chúng tôi tại Hội An.


Đến năm 2023, chúng tôi đã có được sự công nhận từ cộng đồng địa phương và khách thập phương. Tuy nhiên, đây cũng là một năm buồn thương khi người sáng lập của chúng tôi là Fara Marz qua đời, sau khi bác hoàn thành một khóa đào tạo giáo viên tại Đài Bắc. Di cốt của bác được lưu giữ tại Hội An, New York, và trong lòng biển miền Trung Việt Nam, phản ánh niềm thương mến sâu sắc của bác với những nơi này.


Bước sang năm 2024, mặc dù tên gọi của chúng tôi thay đổi nhưng tinh thần của OM Factory vẫn giữ nguyên. Sứ mệnh của chúng tôi vẫn như ngày đầu tiên: phục vụ một cộng đồng Yogi đa dạng từ mọi hoàn cảnh và trình độ. Hãy đến tham gia với chúng tôi trong một không gian rộng mở từ cánh cửa đến trái tim. All Fun, No Fear! Chỉ vui thôi, không sợ hãi!


Tên gọi mới của chúng tôi, OM ĐÂY, phản ánh tinh thần này: ‘OM’ đại diện cho tiếng rung động của sự hài hòa trên toàn vũ trụ, và ‘ĐÂY’ là tiếng Việt, là ‘ở đây’. Cái tên này như một lời nhắc rằng sự hài hòa của vạn vật luôn luôn hiện diện - ở ngay đây trong không gian của chúng tôi, ở đây nơi bạn đang đứng, và ở đây ngay trong chính bạn.

OM Factory School of Yoga, born in New York and nurtured by Fara Marz, found its home in Hoi An with support from OM Factory Hanoi in late 2020. Under Fara's guidance from 2021 to 2022, our space blossomed into a serene studio overlooking rice fields and sunsets. Here, we hosted transformative Teacher Trainings, fostering many talented graduates who now form our core team in Hoi An.


In 2023, we earned recognition from our community and travellers alike. However, it was also a year of sorrow as our founder, Fara Marz, passed away after leading a Teacher Training in Taipei. His ashes find solace in Hoi An, New York, and the ocean in Central Vietnam, reflecting his profound connection to these places.


As we stride into 2024, while our name may evolve, the essence of OM Factory remains constant. Our mission endures: to serve a diverse community of yogis of all backgrounds and levels of experience. Join us in a space where acceptance reigns: All Fun, No Fear!


Our new name, OM ĐÂY, encapsulates our past and future legacy: 'OM' carries the universal vibration and joyful attitude from OM Factory, while 'ĐÂY,' meaning 'Here' in Vietnamese, adds a touch of our own heritage. It serves as a reminder that harmony is ever-present—right here in our studio, wherever you are, and within yourself.
FIND US AT︎︎︎
︎︎︎TÌM CHÚNG TÔI